SẢN PHẨM DÀNH CHO GIA SÚC

LINCO PREMIX

LINCO PREMIX

ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VIÊM PHỔI, VIÊM RUỘT
AMOX

AMOX

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM KHÍ QUẢN
OXYTETRA

OXYTETRA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM RUỘT
KAMOX

KAMOX

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG
COLISTIN

COLISTIN

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT - TIÊU CHẢY
MILK AP

MILK AP

SỮA CAO CẤP DÙNG CHO HEO CON, HEO NÁI
COLOSTRUM

COLOSTRUM

SỮA ĐẦU ĐẬM ĐẶC CUNG CẤP 14 KHÁNG THỂ CHO HEO CON
SG.SUPERZYME

SG.SUPERZYME

MEN VI SINH VẬT KIỂM SOÁT TIÊU CHẢY, ỔN ĐỊNH HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT
SG.PARWAY-COLI

SG.PARWAY-COLI

BỔ SUNG VI KHUẨN CÓ LỢI, GIÚP CẢI THIỆN TĂNG TRỌNG