Sản phẩm

LINCO PREMIX

LINCO PREMIX

ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VIÊM PHỔI, VIÊM RUỘT
AMOX

AMOX

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM KHÍ QUẢN
OXYTETRA

OXYTETRA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM RUỘT
KAMOX

KAMOX

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG
COLISTIN

COLISTIN

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT - TIÊU CHẢY
SG.BIFLOX 20%

SG.BIFLOX 20%

ĐẶC TRỊ CRD (HEN), HEN GHÉP E. COLI, THƯƠNG HÀN
LINCO-SAL

LINCO-SAL

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, VIÊM PHỔI
COLISTIN

COLISTIN

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT - TIÊU CHẢY