SẢN PHẨN DÀNH CHO GIA CẦM

SG.BIFLOX 20%

SG.BIFLOX 20%

ĐẶC TRỊ CRD (HEN), HEN GHÉP E. COLI, THƯƠNG HÀN
LINCO-SAL

LINCO-SAL

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, VIÊM PHỔI
COLISTIN

COLISTIN

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT - TIÊU CHẢY
AMPI-COLI AP

AMPI-COLI AP

ĐẶC TRỊ PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, TỤ HUYẾT TRÙNG (TOI GÀ)
SG.SPIRA-S

SG.SPIRA-S

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG
DIFLOX 10%

DIFLOX 10%

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY DO E.COLI, SALMONELLA
OXYTETRA

OXYTETRA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM RUỘT
LINCO PREMIX

LINCO PREMIX

ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VIÊM PHỔI, VIÊM RUỘT
SULFAMONO

SULFAMONO

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, KÝ SINH TRÙNG, BỆNH ĐẦU ĐEN
NYSTA PLUS

NYSTA PLUS

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH NẤM PHỔI, NẤM ĐƯỜNG TIÊU HÓA