ANOVA PHARMA (AP)
Thuốc thú y, Thuốc thủy sản đạt chuẩn WHO-GMP

Logo

English

  • Hiện nay, sản phẩm của Anova Pharma đã được xuất khẩu sang các nước: Myanmar, Bangladesh, Pakishtan, Campuchia và đến đầu năm 2017 sẽ là Srilanka, Malaysia.
  • Hiện nay, sản phẩm của Anova Pharma đã được xuất khẩu sang các nước: Myanmar, Bangladesh, Pakishtan, Campuchia và đến đầu năm 2017 sẽ là Srilanka, Malaysia.

Top