SẢN PHẨM THÚ Y - THỦY SẢN

VITAMIN C 15%

VITAMIN C 15%

BỔ SUNG VITAMIN C - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÁ
TETRA AQUA

TETRA AQUA

HIỆU QUẢ VỚI CÁC BỆNH DO VI KHUẨN TRÊN CÁ NƯỚC NGỌT VÀ TÔM
SG.OXIDE

SG.OXIDE

THUỐC KHỬ TRÙNG NƯỚC AO NUÔI
SG.AQUA SULTRIM

SG.AQUA SULTRIM

PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ GAN TỤY TRÊN TÔM, XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ
SG.AMIN

SG.AMIN

TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI CHẤT
LECITHIN AP

LECITHIN AP

KÍCH THÍCH BẮT MỒI, TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC